3.214.216.26

Security @ FIT

Security Research Group

Blog: Kačic Matej

WPA2: Útoky z vnútra siete

24.02.2012, autor: Kačic Matej

V dnešnej dobe sú wifi siete široko rozšírenou technológiou, ktorú používa väčšina notebookov a mobilných zariadení. Ochrana týchto sietí z vonkajšej strany je väčšinou zabezpečená protokolom WPA2 a silným šifrovacím algoritmom AES. Avšak, zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako sú tieto siete zabezpečené z vnútornej strany?