34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Publikace: Hanáček Petr


2012 Barabas Maroš, Drozd Michal, Hanáček Petr: Generace signatur chování použitím shadow honeypotu , In: World Academy of Science, Engineering and Technology, , , , 2012, s. 5 , ISBN
2011 Hanáček Petr, Švenda Petr: Kryptografie pro (částečně) kompromitované sensorové sítě , In: Information Security Summit 2011, , Praha, TATE, 2011, s. 7 , ISBN 978-80-86813-22-6
Malinka Kamil, Hanáček Petr, Trzos Michal: Zhodnocení biometrické autentizace založené na vizuálně evokovaných potenciálech , In: Proceedings 45th International Carnahan Conference on Security T, , Piscataway, IEEE, 2011, s. 7 , ISBN 978-1-4577-0901-2
Samek Jan, Hanáček Petr, Malačka Ondřej, Zbořil František: Multi-agentní experimentální framework s hierarchickým modelem důvěry pro rozhodování , In: Proceeding of the 2nd International Conference on Computer Model, , Brno, UITS FIT VUT, 2011, s. 9 , ISBN 978-80-214-4320-4
Nagy Jan, Schäfer Jiří, Zadina Martin, Hanáček Petr: Návrh zabezpečeného monitorovacího systému v oblasti e-Health , In: Proceedings of the Annual Database conference Datakon 2011, , Brno, VUT v Brně, 2011, s. 4 , ISBN 978-80-214-4329-7
Henzl Martin, Hanáček Petr: NFC z pohledu bezpečnosti , In: DSM Data Security Management, , , , 2011, s. 4 , ISBN
Zbořil František, Hanáček Petr, Žák Jakub, Horáček Jan, Drahanský Martin, Hájek Josef, Marvan Aleš: Studie využití autentizačně - bezpečnostních technologií pro automatizaci a zlepšení efektivity vybraných procesů sledování stavu a pohybu majetku a osob ve firmě nebo instituci , In: žádný, , Brno, Siemens CZ, 2011, s. 45 , ISBN
Hanáček Petr, Jurnečka Peter: Využití grafických karet na útoky silou , In: DSM Data Security Management, , , , 2011, s. 4 , ISBN
Kačic Matej, Hanáček Petr: WPA2: Útoky z vnútra siete , In: DSM Data Security Management, , , , 2011, s. 4 , ISBN
Zadina Martin, Nagy Jan, Hanáček Petr: Zabezpečení bezdrátových sítí založených na protokolu IEEE 802.11 v aplikaci rozsáhlých distribučních sítí , In: Sborník příspěvků z 39. konference EurOpen.CZ, 2.-5. října 2011, , Plzeň, EurOpen.CZ, 2011, s. 12 , ISBN 978-80-86583-22-8
2010 Hanáček Petr, Drahanský Martin: Analýza bezpečných hardwarových řešení , In: DuD - Datenschutz und Datensicherheit, , , , 2010, s. 5 , ISBN
Malinka Kamil, Hanáček Petr, Cvrček Daniel: Analýza vlastností reálné emailové komunikace , In: Radioengineering - A Special Issue on Electronics and Software fRadioengineering, , , , 2010, s. 7 , ISBN
Hanáček Petr, Drahanský Martin, Orság Filip: Útoky na bezpečná hardwarová řešení , In: Die Datenschleuder, , , , 2010, s. 3 , ISBN
Hanáček Petr, Švenda Petr: Kryptografické protokoly pro bezdrátové senzorové sítě , In: Sborník příspěvků MKB 2010, , Bílovice nad Svitavou, TNS, 2010, s. 18 , ISBN 978-80-904257-1-2
Hanáček Petr, Malinka Kamil, Schäfer Jiří: Bezpečnost E-bankovnictví - srovnávací studie , In: IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, , , , 2010, s. 6 , ISBN
Pecho Peter, Hanáček Petr, Nagy Jan: Simulace a hodnocení protokolů CTP a Secure-CTP , In: RadioengineeringRadioengineering, , , , 2010, s. 10 , ISBN
2009 Pecho Peter, Zbořil František, Drahanský Martin, Hanáček Petr: Agentní platforma pro bezdrátové senzorové sítě s podporou kryptografických protokolů , In: Journal of Universal Computer Science, , , , 2009, s. 15 , ISBN
Schäfer Jiří, Malinka Kamil, Hanáček Petr: Peer-to-peer sítě: Bezpečnostní analýza , In: International Journal On Advances in Security., , , , 2009, s. 9 , ISBN
Hanáček Petr, Pecho Peter, Nagy Jan: Spotřeba hardwarových kryptografických zařízení pro bezdrátové senzory , In: Proceedings of International Conference on Parallel and Distribu, , Higashu Hiroshima, IEEE CS, 2009, s. 6 , ISBN 978-0-7695-3914-0
Drahanský Martin, Orság Filip, Hanáček Petr: Zabezpečení komunikace v GSM sítích , In: Proceedings of NGWS2009, , Melbourne, LAP, 2009, s. 6 , ISBN 978-3-8383-5346-3
2008 Matyáš Václav, Krhovják Jan, Kumpošt Marek, Cvrček Daniel, Švenda Petr, Hanáček Petr, Lorenc Václav, Říha Zdeněk, Staudek Jan, Holer Vlastimil, Malinka Kamil: Autentizace elektronických transakcí a autorizace dat i uživatelů , In: žádný, , Brno, MUNI, 2008, s. 128 , ISBN 978-80-210-4556-9
Hanáček Petr, Malinka Kamil, Schäfer Jiří: Bezpečnost E-bankovnictví - srovnávací studie , In: Proceedings ICCST 2008, , Prague, IEEE CS, 2008, s. 5 , ISBN 978-1-4244-1816-9
Schäfer Jiří, Malinka Kamil, Hanáček Petr: Modely šíření malware v peer-to-peer sítích , In: Proceedings ICCST 2008, , Praha, IEEE CS, 2008, s. 7 , ISBN 978-1-4244-1816-9
Schäfer Jiří, Malinka Kamil, Hanáček Petr: Peer-to-peer networks security , In: The Third International Conference on Internet Monitoring and Pr, , Bucharest, IEEE CS, 2008, s. 6 , ISBN 978-0-7695-3189-2
Endrys Břetislav, Hanáček Petr: Důvěra v bezpečnost identifikačních zařízení - tušení souvislostí , In: Information Security Summit IS2 2008, , Praha, TATE, 2008, s. 4 , ISBN 978-80-86813-15-8
2007 Matyáš Václav, Krhovják Jan, Lorenc Václav, Kumpošt Marek, Říha Zdeněk, Cvrček Daniel, Staudek Jan, Holer Vlastimil, Malinka Kamil, Švenda Petr, Hanáček Petr: Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí , In: žádný, , Praha, TATE, 2007, s. 318 , ISBN 978-80-86813-14-1
Hanáček Petr: Vliv nových IT technologií na management bezpečnosti v organizaci , In: Security 2007, , Praha, , 2007, s. 5 , ISBN
2005 Hanáček Petr, Staudek Jan: Správa identity , In: Sborník konference DATAKON 2005, , Brno, MUNI, 2005, s. 1 , ISBN 80-210-3813-6
Malinka Kamil, Hanáček Petr: Výpočetní sociální sítě - zabezpečení a ochrana osobních údajů , In: Computational Social Networks - Security and Privacy žádný, , London, Springer, 2012, s. 30 , ISBN 978-1-4471-4050-4
Henzl Martin, Hanáček Petr, Jurnečka Peter, Kačic Matej: Koncept automatického hledání zranitelností v aplikacích využívajících bezkontaktní komunikaci , In: Proceedings 46th Annual IEEE International Carnahan Conference o, , Boston, IEEE, 2012, s. 6 , ISBN 978-1-4673-4807-2
Barabas Maroš, Homoliak Ivan, Drozd Michal, Hanáček Petr: Automatická detekce malwaru pomocí síťových behaviorálních signatur , In: International Journal of Engineering and TechnologyInternational Journal of Engineering and Technology, , Singapore, , 2013, s. 5 , ISBN
Sekanina Lukáš, Hanáček Petr, Růžička Richard, Vašíček Zdeněk, Šimek Václav: Implementace unikátního identifikátoru čipu pomocí polymorfního rekonfigurovatelného obvodu , In: Information Technology And Control, , , , 2013, s. 8 , ISBN
Homoliak Ivan, Barabas Maroš, Chmelař Petr, Drozd Michal, Hanáček Petr: ASNM: Pokročilé bezpečnostní síťové metriky pro popis vektorů útoků , In: Proceedings of the 2013 International Conference on Security & M, , Las Vegas, CSREA, 2013, s. 8 , ISBN 1-60132-259-3
Drahanský Martin, Hanáček Petr, Zbořil František V., Zbořil František, Barabas Maroš, Antal Lukáš: Hrozby v sítích používajících agentních a biometrických systémů , In: International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, , , , 2013, s. 15 , ISBN
Jurnečka Peter, Kačic Matej, Hanáček Petr: Koncept systému na úpravu paralelních zdrojových kódu pro dodržování bezpečnostních standardů , In: Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Int, , Berlin, IEEE, 2013, s. 5 , ISBN 978-1-4799-1426-5
Kačic Matej, Henzl Martin, Jurnečka Peter, Hanáček Petr: Vložení malwaru do bezdrátových sítí , In: Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Int, , Berlin, IEEE, 2013, s. 5 , ISBN 978-1-4799-1426-5