34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Publikace: Malinka Kamil


2011 Malinka Kamil, Hanáček Petr, Trzos Michal: Zhodnocení biometrické autentizace založené na vizuálně evokovaných potenciálech , In: Proceedings 45th International Carnahan Conference on Security T, , Piscataway, IEEE, 2011, s. 7 , ISBN 978-1-4577-0901-2
2010 Malinka Kamil, Hanáček Petr, Cvrček Daniel: Analýza vlastností reálné emailové komunikace , In: Radioengineering - A Special Issue on Electronics and Software fRadioengineering, , , , 2010, s. 7 , ISBN
Hanáček Petr, Malinka Kamil, Schäfer Jiří: Bezpečnost E-bankovnictví - srovnávací studie , In: IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, , , , 2010, s. 6 , ISBN
Malinka Kamil: Vybrané problémy vzorců chování v počítačové bezpečnosti , In: žádný, , Brno, UITS FIT VUT, 2010, s. 155 , ISBN
2009 Malinka Kamil, Schäfer Jiří: Development of Social Networks in Email Communication , In: The Fourth International Conference on Internet Monitoring and P, , Venice, IEEE CS, 2009, s. 5 , ISBN 978-0-7695-3612-5
Schäfer Jiří, Malinka Kamil, Hanáček Petr: Peer-to-peer sítě: Bezpečnostní analýza , In: International Journal On Advances in Security., , , , 2009, s. 9 , ISBN
Schäfer Jiří, Malinka Kamil: Security in Peer-to-Peer Networks: Empiric model of file diffusion in BitTorrent , In: The Fourth International Conference on Internet Monitoring and P, , Venice, IEEE CS, 2009, s. 6 , ISBN 978-0-7695-3612-5
Malinka Kamil: Usability of Visual Evoked Potentials as Behavioral Characteristics for Biometric Authentication , In: The Fourth International Conference on Internet Monitoring and P, , Venice, IEEE CS, 2009, s. 6 , ISBN 978-0-7695-3612-5
2008 Hanáček Petr, Malinka Kamil, Schäfer Jiří: Bezpečnost E-bankovnictví - srovnávací studie , In: Proceedings ICCST 2008, , Prague, IEEE CS, 2008, s. 5 , ISBN 978-1-4244-1816-9
Schäfer Jiří, Malinka Kamil, Hanáček Petr: Modely šíření malware v peer-to-peer sítích , In: Proceedings ICCST 2008, , Praha, IEEE CS, 2008, s. 7 , ISBN 978-1-4244-1816-9
Schäfer Jiří, Malinka Kamil, Hanáček Petr: Peer-to-peer networks security , In: The Third International Conference on Internet Monitoring and Pr, , Bucharest, IEEE CS, 2008, s. 6 , ISBN 978-0-7695-3189-2
2007 Cvrček Daniel, Malinka Kamil: Effects of Social Networks On Anonymity Systems , In: Proceedings of ISAT 2007, , Wroclaw, PWR WROC, 2007, s. 8 , ISBN 978-83-7493-348-3
Cvrček Daniel, Malinka Kamil: Chování uživatelů elektronické pošty , In: Datakon 2007 - Sborník databázové konference, , Brno, FI MUNI, 2007, s. 10 , ISBN 978-80-7355-076-9
Drahanský Martin, Orság Filip, Malinka Kamil: Testování snímačů firmy Suprema , In: žádný, , Brno, Digitus, 2007, s. 17 , ISBN
Malinka Kamil, Hanáček Petr: Výpočetní sociální sítě - zabezpečení a ochrana osobních údajů , In: Computational Social Networks - Security and Privacy žádný, , London, Springer, 2012, s. 30 , ISBN 978-1-4471-4050-4