3.214.216.26

Security @ FIT

Security Research Group

Navigace

KIB - Projekt 1

Opravujíci: Mgr. Radim Janča

Zadání

Obsahem prvního projektu bude dešifrování neznámého textu pomocí nástrojů frekvenční analýzy. Nástroje a metody, které budete používat při vypracování projektu, byly prezentovány na cvičení.

Jeden z textů je v anglickém jazyce a druhý v českém (je na vás určit, který je v jakém jazyce). Řešte oba texty. Práci lze odevzdat nejpozději do 8.10.2015 (23:59:59).

Forma vypracování projektu je stejně důležitá jako obsah a při opravování na to budeme brát zřetel! Takže se zbytečně nepřipravujte o body tím, že odfláknete výsledný dokument, který budete odevzdávat. Dokument by měl obsahovat titulní stránku se jménem a ID studenta, dále pak stručný úvod o obsahu práce, prezentace postupu dešifrování a stručný závěr. Vítanou informací v závěru je zhodnocení, jak se vám projekt líbil, zda splnil vaše očekávání a případně návrhy/připomínky na zlepšení do dalších let. Výsledek, který budete odevzdávat, převeďte do formátu PDF. Text projektu může být jak česky, slovensky tak anglicky.

 • Zadání ke stažení
 • Bodování

  • Maximální počet bodů za vyřešení: 6
  • Bonusové body za vytvoření nástroje na pro usnadnění řešení manuální monoalfabetické šifry: +1 (Nástroj musí nabízet funkcionalitu, která není k dispozici v prezentovaných nástrojích)
  • Bonusové body za vytvoření nástroje na automatické řešení monoalfabetické šifry: až +4
  • Maximální bodový zisk (tzn. včetně bonusových bodů) je tedy 10.

  Způsob odevzdání

  Emailem na adresu ijanca(at) fit.vutbr.cz. Jako předmět mailu uveďte KIBProjekt1