44.220.249.141

Security @ FIT

Security Research Group

KIB - Kryptografie a informační zabezpečenost

Garant: Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.

Přednášejíci: Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.

Cvičící: Ing. Dominik BreitenbacherMgr. Radim Janča

Aktuality

Zadání třetího projektu je k dispozici zde. Projekt lze odevzdat nejpozději do 18.12.2015 (23:59:59).

Zveřejněny materiály 4.cvičení

Pokud máte jakékoli připomínky k vedení cvičení, nebojte se mne kontaktovat na ibreiten@fit.vutbr.cz. Veškerá kritika je pro mě důležitá a povede ke zkvalitnění cvičení.

Zkouška

Získání zkoušky závisí na bodovém zisku z vnitrosemestrální písemky konane po 6. přednášce (30b.), 3 projektů z cvičení ( 6b. + 7b.+ 7b.) a závěrečné zkoušky (50b.). V průběhu semestru budete mít možnost zisku bonusových bodů.

Pro získání zápočtu potřebujete získat minimálně 50% možného bodového zisku z vnitrosemestrální písemky a projektu s podmínkou, že z každého projektu musíte získat minimálně 3bodů (maximální zisk z jednoho projektu je 6 a 7b.). Bez získání zápočtu Vám nebude umožněno absolvovat zkoušku.

Zkouška bude hodnocena dle následující stupnice:

F: <60
E: 61-68
D: 69-76
C: 77-84
B: 85-92
A: 93-100

Cvičení

Cvičení budou probíhat v P257.

Čtvrté cvičení proběhne 1.12. v 15:00

Konzultace

Nejsou vypsány žádné stále konzultační hodiny. V případě potřeby se obraťte na přednášejícího a dohodněte si termín via email.

Opakování předmětu

Studenti, kteří opakují předmět a mají již zápočet z minulého roku jsou povinni absolvovat vnitrosemestrální písemku znovu a mohou znovu odevzdat všechny projekty. Bodové zisky projektů z minulého roku jim v případě zájmu mohou být uznány na základě emailové komunikace.

Přednášky

Pdf:

Jiné:

Studentské prezentace

Cvičení

Projekty