34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Využití grafických karet na útoky silou

Hanáček Petr, Jurnečka Peter,

Klíčové slova

Anotace

Článek se zabývá útoky silou na kryptografické algoritmy, uvádí jejich přehled a ukazuje možnosti jejich akcelerace pomocí grafických karet. V první části článek poskytuje krátký úvod do architektury současných grafických karet. Ve svém jádře pak rozebírá akceleraci symetrických šifer, asymetrických šifer a hashovacích funkci. Nakonec podává krátký přehled a porovnání nejznámějších historických útoků silou na kryptografické algoritmy.