34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

WPA2: Útoky z vnútra siete

Kačic Matej, Hanáček Petr,

Klíčové slova

Wifi, bezpečnosť, WPA2, hole 196, ARP spoofing

Anotace

Článek se zaobírá problematikou bezpečnosti wifi sítí z jejich vnitra. Podrobně popisuje zranitelnost šifrovacího klíče používaného pro všesměrovou komunikaci a následně představuje důsledky této zranitelnosti v podobě možných útoků.