34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Zabezpečení bezdrátových sítí založených na protokolu IEEE 802.11 v aplikaci rozsáhlých distribučních sítí

Zadina Martin, Nagy Jan, Hanáček Petr,

Klíčové slova

bezdrátové sítě, IEEE 802.11, FWA (Fixed Wireless Access), bezpečnost

Anotace

V naší práci se zaměříme na několik existujících technologií určených pro bezdrátové lokální sítě, které mohou tvořit prvky sítí většího rozsahu (MAN, WAN). Zmíníme standardizované (IEEE 802.11, 802.16, HiperLAN/MAN), plně proprietární (Motorola Canopy) i kombinované technologie (Ubiquity Networks AirMAX, Mikrotik NStreme, Nv2) určené pro tento účel, jejich bezpečnostní mechanizmy a problematiku nasazení bezpečnostních protokolů sítí 802.11 v aplikaci sítí pevného bezdrátového přístupu.