34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Analýza vlastností reálné emailové komunikace

Malinka Kamil, Hanáček Petr, Cvrček Daniel,

Klíčové slova

Anotace

Tento článek se zabývá empirickou analýzou logů reprezentující  emailovou komunikaci v rámci jedné z velkých univerizit. Výsledky mají posloužit lepšímu porozumnění vlivu reálné komunikace na efektivnost anonymních mix remailerů. Analyzovali jsme data obsahující záznamy téměř 790 000 emailů poslaných během 40 dní. Počáteční analýza dat je následována zkoumáním vlivu velikosti času doručení jednotlivých zpráv na anonymitu a efektivnost systémů, které ji zaručují (časové a prahové mixy). Výsledky analýz  jsou dále zkoumány z pohledu jejich možného vlivu na analýzu síťového provozu.<br>