34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Kryptografické protokoly pro bezdrátové senzorové sítě

Hanáček Petr, Švenda Petr,

Klíčové slova

Anotace

Článek se za bývá technologií bezdrátových senzorových sítí s důrazem na jejich bezpečnost. Pojednává o návrhu protokolu pro distribuci klíčů. Zvláštní pozornost věnuje možnosti automatického generování protokolů pomocí evolučních algoritmů.