34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Bezpečnost E-bankovnictví - srovnávací studie

Hanáček Petr, Malinka Kamil, Schäfer Jiří,

Klíčové slova

Anotace

Článek se zabývá bezpečností bankovních aplikací vzdáleného přístupu k účtu. Shrnuje základní formy elektronického bankovnictví a nejvíce užívaných způsobů autemtizace a autorizace.