34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Vybrané problémy vzorců chování v počítačové bezpečnosti

Malinka Kamil,

Klíčové slova

bezpečnost, vzory chování, anonymita, sociální sítě, biometrie, autentizace, vizuálně evokované potenciály<br>

Anotace

Tato práce se zabývá vzory chování a jejich vlivem na počítačovou bezpečnost. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí pokrývajících různé oblasti: anonymní komunikaci a biometrickou autentizaci. V části týkající se anonymní komunikace chceme rozšířit znalosti bezpečnostních limitů anonymitních systémů o informace založené na reálném provozu sítě. Provedli jsme soubor analýz zaměřených na chování uživatelů a jejich vliv na tyto systémy. První část analýz se zaměřuje na vlastnosti e-mailové komunikace relevantní pro návrháře anonymitních systémů. Zajímaly nás tři parametry:<br>časové vzdálenosti mezi zprávami, počet zpráv odeslaných jednotlivými uživateli a velikost zpráv. Význam výsledků našich analýz pro návrh a implementaci anonymitních<br>systémů je diskutován. Druhá část analýz se zaměřuje na sociální sítě. Informace týkající se uživatelských profilů, vlastností identikovatelných sociálních sítí a jejich rozvoje, jsou prezentovány v kontextu bezpečnosti anonymitních systémů. V části zabývající se biometrickou autentizací analyzujeme použitelnost přístupu výzva-odpověd' spolu s vhodným kandidátem pro tento přístup - vizuálně evokovanými potenciály (VEP). Prezentujeme jejich fyziologické vlastnosti spolu s jejich schopností rozpoznání lidí. Navrhli a implementovali jsme metody pro všechny fáze, potřebné pro zpracování VEP jako biometrické charakteristiky. Jejich výkon jsme ověřili na testovací databázi. Účinnost našeho přístupu je konfrontová s výsledky ostatních biometrik.