34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Simulace a hodnocení protokolů CTP a Secure-CTP

Pecho Peter, Hanáček Petr, Nagy Jan,

Klíčové slova

Anotace

Článek se zabývá vlastnostmi a kvalitou dvou směrovacích protokolů - Collection Tree Protocol a jeho zabezpečenou variantou. Originální protokol, stejně jako jiné protokoly pro bezdrátové senzory, řeší pouze problém rádiové komunikace. Náš návrh protokolu řeší také základní bezpečnostní cíle. Pro zhodnocení protokolů jsme použili simulátor TOSSIM.