34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Agentní platforma pro bezdrátové senzorové sítě s podporou kryptografických protokolů

Pecho Peter, Zbořil František, Drahanský Martin, Hanáček Petr,

Klíčové slova

Anotace

Tento článek se zabývá na začátku popisem bezdrátových senzorových sítí. Dále následuje úvod k agentním platformám vhodným pro bezdrátové sítě. Mobilní kódy a senzorové sítě vykazují značné bezpečnostní nedostatky. Náš návrh protiopatření je založen na kombinaci smart karet se senzorovými uzly. Smart karty jako zařízení odolná proti manipulaci nabízejí řešení pro většiny běžně požadovaných bezpečnostních prvků. Analýza navržené hardwarové kryptografické platformy zahrnuje komunikaci na úrovni spojení, popis transportního protokolu, popis aplikačního rozhraní a požadavky na energetickou spotřebu. Dnešní smart karty jsou silně standardizovaná zařízení, která nabízejí běžné komunikační rozhraní a platforma může být použita s různými smart kartami v souladu s ISO/EMV standardem. Na závěr diskutujeme kombinaci agentů v bezdrátových senzorových sítích ve spojení s použitím kryptografických protokolů pro zabezpečení bezdrátových sítí.<br>