34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Kryptografie pro (částečně) kompromitované sensorové sítě

Hanáček Petr, Švenda Petr,

Klíčové slova

Anotace

Bezdrátové senzorové sítě nejsou jen relativně čerstvou technologií, ale přinášejí zároveň i nové a komplexní problémy z bezpečnostního hlediska. Možnost použití běžných bezpečnostních postupů je výrazně snížena díky kombinaci decentralizovaných úloh s vysokým počtem energeticky a výpočetně omezených uzlů, navíc umístěných typicky v prostředí mimo fyzickou kontrolu vlastníka. Budou předvedeny vybrané nové nebo nekonvenčně použité bezpečnostní přístupy pro prostředí, ve kterém je nutné předpokládat trvalou kompromitaci části uzlu v síti.<br>