34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Důvěra v bezpečnost identifikačních zařízení - tušení souvislostí

Endrys Břetislav, Hanáček Petr,

Klíčové slova

Anotace

Příspěvek se zabývá problémem elektronické identity a prostředky prokazování identity uživatele a případně prostředky pro provádění závažných osobních nebo právních úkonů v elektronickém světě. I když dnes máme k dispozici moderní technické prostředky, problém neexistence univerzálního identifikátoru uživatele činí situaci nepřehlednou. Rozvoj funkčních schopností současné technologie neznamená vždy i současné zvyšování bezpečnosti této technologie. Ba často je tomu i naopak. Proto se budeme na vhodných příkladech zabývat i tím, jaký vliv má stále se rozšiřující škála schopností nových identifikačních zařízení na jejich bezpečnost a že často méně znamená více.