34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Zhodnocení biometrické autentizace založené na vizuálně evokovaných potenciálech

Malinka Kamil, Hanáček Petr, Trzos Michal,

Klíčové slova

Anotace

<div align=left>Tento článek se zabývá biometrickou autentizací. Předkládáme analýzy využitelnosti přístupu výzva-odpověď spolu s kandidátem vhodným pro tento přístup - visuálně evokované potenciály (VEP). Prezentujeme jejich fyziologické vlastnosti a rozpoznávací schopnost. Navrhli a implementovali jsme metody pokrývající všechny fáze potřebné pro zpracování VEP jako biometrické charakteristiky. Tyto metody jsme otestovali nad databází vzorků a posali jejich účinnost.