34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Alternativní zabezpečení WiFi sití

Cvrček Daniel, Blahák Petr,

Klíčové slova

reputační systém, bezpečnost, WiFi, komunitní síť, administrace, web

Anotace

Z hlediska uživatele je nejběžnější technologií bezdrátových sítí Wi-Fi. Přístup ke zlepšení bezpečnostních vlastností WiFi, který článek popisuje se nesnaží o nalezení nového kryptografického algoritmu, nebo protokolu. Pro roz-lišení mezi oprávněnými uživateli a útočníky využívá chování klientů sítě. Cí-lem tedy není primární zajištění např. důvěrnosti dat, účtovatelnosti tak, aby jen oprávnění uživatelé byli schopni využívat příslušnou WiFi síť. Ukážeme, že pomocí reputačního systému můžeme ve WiFi síti uživatele efektivně rozlišit podle jejich chování. Uvedeme i některé výsledky, kterých jsme dosáhli při na-sazení ve skutečné komunitní síti.