34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí

Matyáš Václav, Krhovják Jan, Lorenc Václav, Kumpošt Marek, Říha Zdeněk, Cvrček Daniel, Staudek Jan, Holer Vlastimil, Malinka Kamil, Švenda Petr, Hanáček Petr,

Klíčové slova

authentication; authorization; security; electronic transaction;

Anotace

Kniha si klade za cíl sloužit jako průvodce světem autentizace a autorizace - v první části obsahuje úvod do problematiky, výklad klíčových pojmů, souvislostí atd. Druhá část je zaměřena na trendy vývoje jednotlivých autentizačních metod a jejich známé bezpečnostní nedostatky; třetí část se pak věnuje současným (běžně používaným) řešení autorizace finančních transakcí. Závěrečná část diskutuje možnosti zvýšení bezpečnosti autentizačních i autorizačních postupů.