34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Chování uživatelů elektronické pošty

Cvrček Daniel, Malinka Kamil,

Klíčové slova

chování, SMTP, soukromí, anonymita, sociální sít

Anotace

V tomto clánku popíšeme nekteré výsledky, které jsme získali analýzou záznamu o používání elektronické pošty. Zdrojem dat je SMTP server, který slouží pro uživatele nekolika fakult Vysokého ucení technického v Brne. Tyto záznamy byly anonymizovány, abychom zajistili ochranu osobních dat uživatelu. Takto upravené záznamy jsme použili jako vstupní data pro analýzu chování uživatelu a pro zjištení charakteristik sociálních sítí, které uživatelé vytvárejí.