34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Vliv nových IT technologií na management bezpečnosti v organizaci

Hanáček Petr,

Klíčové slova

Anotace

Příspěvek se zabývá problematikou bezpečnosti podnikových informačních systémů v situaci, kdy systém pod vlivem nových použitých technologií přestává být centralizovaný a stává se distribuovaný nebo mobilní. Do bezpečnostního konceptu kdysi centrálního systému začínají stále více pronikat z pohledu bezpečnosti cizí prvky, jako jsou mobilní zařízení (notebooky, PDA, Smartphony) nebo mobilní velkokapacitní paměťová média, na která se obtížně aplikují stávající bezpečnostní politiky. Dalším cizorodým faktorem jsou širokopásmová mobilní a bezdrátová připojení, často heterogenní a dynamicky se měnící. Tyto faktory si vynucují přehodnocení některých částí stávajících bezpečnostních politik a jejich prosazování.