34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Multi-agentní experimentální framework s hierarchickým modelem důvěry pro rozhodování

Samek Jan, Hanáček Petr, Malačka Ondřej, Zbořil František,

Klíčové slova

Anotace

Práce se zabývá návrhem a formalizaci simulačního frameworku pro multi-agentní systémy, kde je rozhodování agentů založeno na základě důvěry. Jádrem frameworku jsou metody stanovení odhadu důvěry agentů jež jsou založeny na základě statistických metod intervalových odhadů parametrů normálního rozdělení (jež je modelem chování agentů v systému).<br>