34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Autentizační hardwarový token nové generace.

Cvrček Daniel, Matyáš Václav, Lorenc Václav, Kouřil Daniel,

Klíčové slova

autentizace, autorizace, hardwarový token, nedůvěryhodné prostředí

Anotace

Příspěvek v úvodu představuje přístupy v oblasti autentizace uživatelů v distribuovaném prostředí využívajícím autentizaci na bázi speciálních hardwarových prvků - tokenů. Dále diskutuje bezpečnostní aspekty samotných tokenů a především pak představuje další úvahy vedoucí k návrhu a vlastní návrh obecné architektury tokenu nové generace, který by využil funkčnosti a bezpečnostních vlastností kvalitní kryptografické čipové karty. Tento token by byl nezávislý na zranitelném primárním pracovním prostředí - počítači - což umožní výrazně lepší ochranu kryptografických dat, která jsou na tokenu uložena.