34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Systém prihlasovania čipovými kartami v OS Linux

Cvrček Daniel, Pecho Peter,

Klíčové slova

autentizace, čipová karta, přihlašování, Linux, demon, kryptografie, protokol<br>

Anotace

Článek popisuje základní principy navrženého a implementovaného systémů pro přihlašování čipovou kartou v operačních systémech Linux. Podstatná část článku je věnována bezpečnostní analýze navrženého autentizačního systému.<br>