34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Návrh zabezpečeného monitorovacího systému v oblasti e-Health

Nagy Jan, Schäfer Jiří, Zadina Martin, Hanáček Petr,

Klíčové slova

Anotace

Článek se zabývá různými aspekty návrhu monitorovacího systému v eHealth. Obsahuje popis architektury zpracovávající údaje o zdravotním stavu pacienta. Při návrhu byl kladen důraz zejména na bezpečnost a anonymitu dat.