34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Projekt SECURE

Cvrček Daniel,

Klíčové slova

důvěra, reputace, kontrola přístupu, SECURE, bezpečnost, mobilní prostředí

Anotace

Projekt SECURE studuje možnost použití důvěry jako základu pro řízení a zajištění bezpečnosti v mobilních, distribuovaných systémech. V článku jsou shrnuty cíle projektu a popsán model, který by měl být schopen nahradit manuální proces registrace uživatelů a následné přidělování přístupových práv.