34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Výpočetní sociální sítě - zabezpečení a ochrana osobních údajů

Malinka Kamil, Hanáček Petr,

Klíčové slova

bezpečnost, anonymita, vzorce chování, sociální sítě

Anotace

Tato kapitola se zabývá anonymní komunikaci. Chceme rozšířit znalosti bezpečnostních limitů anonymitních systémů s využitím informacína z reálných provozních údajů. Provádíme řadu analýz zaměřených na vzorce chování uživatelů a jejich dopadu na tyto systémyh. První část analýzy je zaměřena na vlastnosti emailové komunikace relevantní pro návrháři anonymitních systémů. Konkrétně nás zajímají časy příchodu zpráv a počet zpráv odeslaných jednotlivými uživateli. Následně diskutujeme výsledky našich analýz. Druhá část analýz je zaměřena na sociální sítě. Informace o profilu uživatele, vlastnosti identifikovatelných sociálních sítí a jejich vývoj v čase jsou prezentovány v kontextu bezpečnosti anonymních systémů.