34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Nový přístup v systému pro detekci bezdrátových útoků

Kačic Matej,

Klíčové slova

Anotace

Dnešní bezdrátové sítě jsou náchylné k odposlechu, neoprávněným přístupem, útokom DoS, atd. Široké využití bezdrátových sítí jsou příčinou obav z těchto problémů. Tento dokument popisuje koncepci systému detekce narušení bezpečnosti v bezdrátových sítích. Navrhovaný systém je založen na senzorech, které odesílají odchycená data na server, kde se provádí analýza těchto dat. Analýza používá reputační systém k ohodnocení bezdrátových zařízení. Systém bude schopen detekovat již známé či nové druhy útoků.