34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Automatická detekce malwaru pomocí síťových behaviorálních signatur

Barabas Maroš, Homoliak Ivan, Drozd Michal, Hanáček Petr,

Klíčové slova

Anotace

V tomto článku navrhujeme aktualizovaný framework pro detekci průniků (IDS), který má vyšší úspěšnost při odhalování specifických, tzv. zero-day malware. Dále v článku popisujeme aktualizovanou sadu síťových metrik pro popis útoků.