34.239.173.144

Security @ FIT

Security Research Group

Implementace unikátního identifikátoru čipu pomocí polymorfního rekonfigurovatelného obvodu

Sekanina Lukáš, Hanáček Petr, Růžička Richard, Vašíček Zdeněk, Šimek Václav,

Klíčové slova

Anotace

V několika posledních letech byla na různých platformách implementována funkce jednoznačné a neklonovatelné identifikace čipu. V tomto článku se zabýváme využitím polymorfních hradel coby nového přístupu k implementaci jednoznačné identifikace čipu v systémech, které již nějaká polymorfní hradla obsahují. Navržené řešení využívá skutečnosti, kdy doba přepnutí funkce polymorfních hradel (řízené pomocí Vdd) se vlivem nedokonalosti výrobních procesů navzájem nepatrně liší dokonce i pro skupinu hradel soustředěných na stejném křemíkovém plátku. Pro vygenerování 48-bitových identifikátorů bylo využito částečné rekonfigurace polymorfního obvodu REPOMO32, jehož vývoj proběhl v rámci předchozího výzkumu. Podařilo se dosáhnout stability bitové informace v 94.44% případů, což představuje velmi dobré příblížení se k existujícím metodám.<br>