44.220.249.141

Security @ FIT

Security Research Group

Nástroj pro vzdálené ovládání a monitorování bezdrátové senzorové sítě běžící na platformě WSageNt

Žák Jakub, Zbořil František, Horáček Jan, Kočí Radek, Gábor Martin,

Klíčové slova

Anotace

Tento článek popisuje nástroj na kontrolu a monitorování bezdrátové senzorové sítě. Na uzlech senzorové sítě běží platforma WSageNt, která nám umožňuje spouštět BDI agenty na jednotlivých uzlech. Agenti jsou schopni posílat naměřená data na persistentní úložiště, které představuje osobní počítač, který je připojen k základnové stanici sítě. Data jsou ukládána do databáze, odkud je možné je prezentovat nebo dále zpracovat pomocí nástroje Control Panel. Tento systém zároveň umožňuje posílat agentní kód na jednotlivé uzly sítě a tím de facto měnit její chování.<br>