44.220.249.141

Security @ FIT

Security Research Group

Bezpečnost informačních systémů

Magisterské studium, zimní semestr, BIS

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy bezpečnosti informačních systémů.

Předmět se soustřeďuje na bezpečnostní cíle, bezpečnostní funkce a bezpečnostní mechanismy. Obsahem předmětu je: Úvod do bezpečnosti informačních systémů, základní pojmy bezpečnosti, hrozby, slabá místa, bezpečnostní opatření, bezpečnostní politika, kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů, kritéria CC (Common Criteria), funkce prosazující bezpečnost, bezpečnost přenosu dat, bezpečnost operačních systémů a databází, škodlivé programy, role kryptografie v bezpečnosti.

Garant: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček

Přednášejíci: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček

Cvičící:

Bezdrátové a mobilní sítě

Magisterské studium, zimní semestr, BMS

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní koncepcí a strukturou moderních bezdrátových a mobilních komunikačních sítí.

Popis a řešení nejpoužívanějších systémů pro mobilní komunikaci a bezdrátové počítačové sítě. Používaná kmitočtová pásma, role Českého telekomunikačního úřadu, modulace, systémy s rozprostřeným spektrem, celulární systémy. Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě GSM a jejich použití pro přenos dat (GPRS, HSCSD, EDGE). Systémy s rozprostřeným spektrem CDMA. Systémy pro přenos dat. Satelitní komunikační systémy a systémy pro satelitní navigaci GPS. Bezdrátové lokální sítě a jejich konkrétní příklady - Wifi, Bluetooth. Síťové protokoly pro bezdrátové a mobilní sítě, mobilní IP, ad-hoc bezdrátové sítě a jejich využití. Transportní protokoly pro bezdrátové a mobilní sítě, spolehlivý přenos dat, řízení toku dat. Speciální podpůrné protokoly pro podporu mobility, programátorská rozhraní pro mobilní aplikace - SIM toolkit, WAP, J2ME.

Garant: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček

Přednášejíci: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček

Cvičící:

Kryptografie

Magisterské studium, zimní semestr, KRY

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy aplikované kryptografie, včetně klasické kryptografie a moderní kryptografie tajným a veřejným klíčem.

Úvod do kryptografie, základní kryptografické algoritmy, kryptografie tajným klíčem. Kryptografie veřejným klíčem. Příklady aplikace kryptografie.

Garant: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček

Přednášejíci: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček

Cvičící:

Bezpečnost informačních systémů a kryptografie

Doktorské studium, zimní semestr, BID

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými mechanismy zabezpečení informačních systémů. Získání přehledu v kryptografických protokolech a kryptografických algoritmech.

Úvod do bezpečnosti informačních systémů, standardizace bezpečnosti, standardy pro tvorbu bezpečných systémů, standardy pro bezpečnostní mechanismy, standardy pro bezpečné protokoly, kryptografické standardy. Management bezpečnosti a postupy pro řízení a kontrolu managementu bezpečnosti. Hodnocení bezpečnosti informačních systémů a kritéria pro hodnocení bezpečnosti. Popis vybraných bezpečnostních mechanismů. Pokročilé kryptografické algoritmy a jejich analýza, infrastruktury pro kryptografii veřejným klíčem (PKI). Systémy pro elektronický obchod a jejich zabezpečení a systémy založené na bezpečném hardware (čipvé karty, kryptografické procesory).

Garant: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček

Přednášejíci: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček